مطالب
پروژه احداث مسیر ارتباطی شهرک شهید صیاد شیرازی در آستانه بهره برداری

پروژه احداث مسیر ارتباطی شهرک شهید صیاد شیرازی در آستانه بهره برداری

 انتصاب سرپرست جدید سیما، منظر و فضای سبز شهرداری منطقه 6 تبریز

انتصاب سرپرست جدید سیما، منظر و فضای سبز شهرداری منطقه 6 تبریز

اجرای عملیات ضربتی پاکسازی مسیر پل عباس دوران تا میدان شهید مدنی

اجرای عملیات ضربتی پاکسازی مسیر پل عباس دوران تا میدان شهید مدنی

بهسازی معابر غرب تبریز با توزیع روزانه 150 تن آسفالت

بهسازی معابر غرب تبریز با توزیع روزانه 150 تن آسفالت

بازدید معاون فنی و عمرانی فرماندار تبریز از خدمات محله ای روستاهای الحاقی منطقه

بازدید معاون فنی و عمرانی فرماندار تبریز از خدمات محله ای روستاهای الحاقی منطقه

اجرای طرح شبانه ضدعفونی و شستشوی معابر غرب تبریز

اجرای طرح شبانه ضدعفونی و شستشوی معابر غرب تبریز

اجرای عملیات شستشوی معابر در مبادی ورودی شهر

اجرای عملیات شستشوی معابر در مبادی ورودی شهر

تداوم اجرای طرح استقبال از بهار در قالب خدمات گسترده محله ای

تداوم اجرای طرح استقبال از بهار در قالب خدمات گسترده محله ای

بهسازی معابر غرب تبریز با توزیع روزانه بیش از 100 تن آسفالت

بهسازی معابر غرب تبریز با توزیع روزانه بیش از 100 تن آسفالت

آغار عملیات گلکاری نوروزی در سطح معابر غرب تبریز

آغار عملیات گلکاری نوروزی در سطح معابر غرب تبریز

آرشیو Print RSS
 
تاریخ : يکشنبه 8 مهر 1397     |     کد : 1933

مزایده شهرداری منطقه6

آگهی مزایده عمومی املاک

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده به شماره 31/42998مورخه 27/06/1397 به پیوست، تعداد یکصد و شانزده قطعه از قطعات تجاری ( مغازه و جای مغازه و کارگاهی) برای مشاغل مزاحم واقع در شهرک صنفی و صنعتی مایان و یک قطعه مسکونی واقع در قراملک ، را به صورت 50 درصد نقد و 50 درصد باقیمانده مبلغ برنده بطور اقساطی در فرجه 12 ماهه با اخذ تضمین مناسب به فروش برساند. لذا از متقاضیان  دعوت می شود با رعایت قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ اسناد مزایده به سایت اینترنتی www.m6.tabriz.ir یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو میدان کارگر شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند. ضمنا" تحویل اسناد به دبیرخانه منطقه روز یکشنبه مورخه 22/07/1397 تا ساعت 30/12 میباشد و بازگشایی پیشنهادات در همان روز مورخه 22/07/1397 ساعت 30/14 واقع در خیابان آزادی چهارراه ابوریحان نبش خیابان لاله زار جنوبی ساختمان مرکزی شهرداری تبریز بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مزایده مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود .
 
 
                                                                                                                                                     سامان احمد زاده
                                                                                                                     شهردار منطقه شش
 
 

 
 


1.قطعات تجاری جای مغازه در شهرک صنفی وصنعتی  مایان
 
ردیف شماره مغازه مساحت ابرازی
(متر مربع)
ارزش هرمتر مربع (ریال) ارزش کل قطعه (ریال) مبلغ سپرده (ریال) ملاحظات
1 53 72 7.300.000 525.600.000 26.280.000 قرارداد واگذاری
2 54 72 7.300.000 525.600.000 26.280.000 قرارداد واگذاری
3 55 72 7.300.000 525.600.000 26.280.000 قرارداد واگذاری
4 57 72 7.000.000 504.000.000 25.200.000 قرارداد واگذاری
5 58 72 7.000.000 504.000.000 25.200.000 قرارداد واگذاری
6 59 72 7.000.000 504.000.000 25.200.000 قرارداد واگذاری
7 311 72.43 7.000.000 507.010.000 25.351.000 قرارداد واگذاری
8 312 83.49 7.200.000 601.128.000 30.057.000 قرارداد واگذاری
9 342 72 7.300.000 525.600.000 26.280.000 قرارداد واگذاری
10 343 72 7.300.000 525.600.000 26.280.000 قرارداد واگذاری
11 344 72 7.300.000 525.600.000 26.280.000 قرارداد واگذاری
12 345 72 7.300.000 525.600.000 26.280.000 قرارداد واگذاری
13 346 72 7.300.000 525.600.000 26.280.000 قرارداد واگذاری
14 369 129.57 7.500.000 971.775.000 48.589.000 قرارداد واگذاری
15 370 131.49 7.500.000 986.175.000 49.309.000 قرارداد واگذاری
16 371 133.41 7.500.000 1.000.575.000 50.029.000 قرارداد واگذاری
17 372 135.42 7.500.000 1.015.650.000 50.783.000 قرارداد واگذاری
18 373 137.24 7.500.000 1.029.300.000 51.465.000 قرارداد واگذاری
19 374 139.15 7.500.000 1.043.625.000 52.182.000 قرارداد واگذاری
20 375 141.07 7.500.000 1.058.025.000 52.902.000 قرارداد واگذاری
21 376 142.98 7.500.000 1.072.350.000 53.618.000 قرارداد واگذاری
22 377 144.90 7.500.000 1.086.750.000 54.338.000 قرارداد واگذاری
23 378 146.81 7.500.000 1.101.075.000 55.054.000 قرارداد واگذاری
24 379 148.73 7.500.000 1.115.475.000 55.774.000 قرارداد واگذاری
25 380 150.84 7.500.000 1.131.300.000 56.565.000 قرارداد واگذاری
26 381 152.56 7.500.000 1.144.200.000 57.210.000 قرارداد واگذاری
27 736 72 6.800.000 489.600.000 24.480.000 قرارداد واگذاری
28 737 72 6.800.000 489.600.000 24.480.000 قرارداد واگذاری
29 738 72 6.800.000 489.600.000 24.480.000 قرارداد واگذاری
30 739 72 6.800.000 489.600.000 24.480.000 قرارداد واگذاری
31 740 72 6.800.000 489.600.000 24.480.000 قرارداد واگذاری
32 741 117 6.500.000 760.500.000 38.025.000 قرارداد واگذاری
33 742 85.09 6.800.000 578.612.000 28.931.000 قرارداد واگذاری
34 872 50 9.000.000 450.000.000 22.500.000 قرارداد واگذاری
35 873 50 9.000.000 450.000.000 22.500.000 قرارداد واگذاری
36 874 50 9.000.000 450.000.000 22.500.000 قرارداد واگذاری
37 875 50 9.000.000 450.000.000 22.500.000 قرارداد واگذاری
38 1016 50 9.000.000 450.000.000 22.500.000 قرارداد واگذاری
39 1018 44.65 9.200.000 410.780.000 20.539.000 قرارداد واگذاری
40 1053 163.26 8.000.000 1.306.080.000 65.304.000 قرارداد واگذاری
41 1055 163.26 8.000.000 1.306.080.000 65.304.000 قرارداد واگذاری
ردیف شماره مغازه مساحت ابرازی
(متر مربع)
ارزش هرمتر مربع (ریال) ارزش کل قطعه (ریال) مبلغ سپرده (ریال) ملاحظات
42 1245 50 7.500.000 375.000.000 18.750.000 قرارداد واگذاری
43 1246 50 7.500.000 375.000.000 18.750.000 قرارداد واگذاری
44 1247 50 7.500.000 375.000.000 18.750.000 قرارداد واگذاری
45 1248 50 7.500.000 375.000.000 18.750.000 قرارداد واگذاری
46 1249 50 7.500.000 375.000.000 18.750.000 قرارداد واگذاری
47 1289 50 7.500.000 375.000.000 18.750.000 قرارداد واگذاری
48 1290 50 7.500.000 375.000.000 18.750.000 قرارداد واگذاری
49 1291 50 7.500.000 375.000.000 18.750.000 قرارداد واگذاری
50 1292 50 7.500.000 375.000.000 18.750.000 قرارداد واگذاری
51 1293 50 7.500.000 375.000.000 18.750.000 قرارداد واگذاری
52 1294 50 7.500.000 375.000.000 18.750.000 قرارداد واگذاری
53 1333 50 7.500.000 375.000.000 18.750.000 قرارداد واگذاری
54 1339 44.65 7.500.000 334.875.000 16.744.000 قرارداد واگذاری
55 1347 28.58 8.500.000 242.930.000 12.147.000 قرارداد واگذاری
 
 
2. واحدهای تجاری بازار مروارید واقع  در شهرک صنعتی مایان
ردیف شماره واحد(تجاری) مساحت ابرازی
(متر مربع)
ارزش هرمتر مربع (ریال) ارزش کل قطعه (ریال) مبلغ سپرده (ریال) ملاحظات
1 191 52 42.500.000 2.210.000.000 110.500.000 سرقفلی
2 192 52 42.500.000 2.210.000.000 110.500.000 سرقفلی
3 193 52 43.500.000 2.262.000.000 113.100.000 سرقفلی
4 194 52 43.500.000 2.262.000.000 113.100.000 سرقفلی
5 224 212 42.500.000 9.010.000.000 450.500.000 سرقفلی
6 225 53 44.000.000 2.332.000.000 116.600.000 سرقفلی
7 238 53 45.000.000 2.385.000.000 119.250.000 سرقفلی
8 239 53 45.000.000 2.385.000.000 119.250.000 سرقفلی
9 241 53 45.000.000 2.385.000.000 119.250.000 سرقفلی
10 243 55 45.000.000 2.475.000.000 123.750.000 سرقفلی
 
 
3.مغازه در شهرک مبل و خودرو شهرک مایان
ردیف مغازه مساحت ابرازی
(متر مربع)
ارزش هرمتر مربع با مالکیت(ریال) ارزش کل مغازه بامالکیت (ریال) مبلغ سپرده (ریال) ملاحظات
1 223با بالکن 65 65.000.000 4.225.000.000 211.250.000 قرارداد واگذاری
 
 
4.واحد مسکونی به پلاک ثبتی1/5711 بخش 7 تبریز در قراملک
ردیف واحد مسکونی مساحت ابرازی
(متر مربع)
ارزش هرمتر مربع (ریال) ارزش کل ملک (ریال) مبلغ سپرده (ریال) ملاحظات
1 اعیانی وعرصه 54 15.000.000 810.000.000 40.500.000 سند شش دانگ
 
 
 
5.قطعات کارگاهی
ردیف شماره قطعه مساحت ابرازی
(متر مربع)
ارزش هرمتر مربع (ریال) ارزش کل قطعه (ریال) مبلغ سپرده (ریال) ملاحظات
1 1140 200 4.410.000 882.000.000 44.100.000 قرارداد واگذاری
2 1142 200 4.410.000 882.000.000 44.100.000 قرارداد واگذاری
3 1143 200 4.410.000 882.000.000 44.100.000 قرارداد واگذاری
4 1144 218.9 4.357.500 953.856.750 47.693.000 قرارداد واگذاری
5 1146 493.71 4.200.000 2.073.582.000 103.680.000 قرارداد واگذاری
6 1147 272.2 4.357.500 1.186.111.500 59.306.000 قرارداد واگذاری
7 1148 222.66 4.357.500 970.240.950 48.512.000 قرارداد واگذاری
8 1149 222.66 4.357.500 970.240.950 48.512.000 قرارداد واگذاری
9 1150 222.66 4.357.500 970.240.950 48.512.000 قرارداد واگذاری
10 1154 222.66 4.357.500 970.240.950 48.512.000 قرارداد واگذاری
11 1155 222.66 4.357.500 970.240.950 48.512.000 قرارداد واگذاری
12 1156 250.74 4.357.500 1.092.599.550 54.630.000 قرارداد واگذاری
13 1157 480.65 4.200.000 2.018.730.000 100.937.000 قرارداد واگذاری
14 1158 456.24 4.200.000 1.916.208.000 95.811.000 قرارداد واگذاری
15 1159 213.16 4.357.500 928.844.700 46.443.000 قرارداد واگذاری
16 1160 222.66 4.357.500 970.240.950 48.513.000 قرارداد واگذاری
17 1161 222.66 4.357.500 970.240.950 48.513.000 قرارداد واگذاری
18 1162 222.66 4.357.500 970.240.950 48.513.000 قرارداد واگذاری
19 1165 222.66 4.357.500 970.240.950 48.513.000 قرارداد واگذاری
20 1166 222.66 4.357.500 970.240.950 48.513.000 قرارداد واگذاری
21 1167 222.66 4.357.500 970.240.950 48.513.000 قرارداد واگذاری
22 1168 205.98 4.357.500 897.557.850 44.878.000 قرارداد واگذاری
23 1169 420.72 4.200.000 1.767.024.000 88.352.000 قرارداد واگذاری
24 1170 422.31 4.200.000 1.773.702.000 88.686.000 قرارداد واگذاری
25 1171 212.4 4.357.500 925.533.000 46.277.000 قرارداد واگذاری
26 1172 212.4 4.357.500 925.533.000 46.277.000 قرارداد واگذاری
27 1173 212.4 4.357.500 925.533.000 46.277.000 قرارداد واگذاری
28 1174 212.4 4.357.500 925.533.000 46.277.000 قرارداد واگذاری
29 1175 207.3 4.357.500 903.309.750 45.166.000 قرارداد واگذاری
30 1177 212.4 4.357.500 925.533.000 46.277.000 قرارداد واگذاری
31 1178 212.4 4.357.500 925.533.000 46.277.000 قرارداد واگذاری
32 1179 4.357.500 925.533.000 46.277.000 قرارداد واگذاری
33 1180 212.4 4.357.500 925.533.000 46.277.000 قرارداد واگذاری
34 1181 403.87 4.200.000 1.696.254.000 84.813.000 قرارداد واگذاری
35 1182 418.6 4.200.000 1.758.120.000 87.906.000 قرارداد واگذاری
36 1183 260 4.357.500 1.132.950.000 56.648.000 قرارداد واگذاری
37 1184 260 4.357.500 1.132.950.000 56.648.000 قرارداد واگذاری
38 1185 260 4.357.500 1.132.950.000 56.648.000 قرارداد واگذاری
39 1186 250.43 4.357.500 1.091.248.725 54.563.000 قرارداد واگذاری
40 1188 260 4.357.500 1.132.950.000 56.648.000 قرارداد واگذاری
 
5.قطعات کارگاهی
 
ردیف شماره قطعه مساحت ابرازی
(متر مربع)
ارزش هرمتر مربع (ریال) ارزش کل قطعه (ریال) مبلغ سپرده (ریال) ملاحظات
41 1189 260 4.357.500 1.132.950.000 56.648.000 قرارداد واگذاری
42 1190 260 4.357.500 1.132.950.000 56.648.000 قرارداد واگذاری
43 1191 408.8 4.357.500 1.781.346.000 89.068.000 قرارداد واگذاری
44 1192 415.45 4.357.500 1.810.323.375 90.517.000 قرارداد واگذاری
45 1193 260 4.357.500 1.132.950.000 56.648.000 قرارداد واگذاری
46 1194 260 4.357.500 1.132.950.000 56.648.000 قرارداد واگذاری
47 1195 260 4.357.500 1.132.950.000 56.648.000 قرارداد واگذاری
48 695 375 4.200.000 1.575.000.000 78.750.000 قرارداد واگذاری
49 696 375 4.200.000 1.575.000.000 78.750.000 قرارداد واگذاری
 
 
 


PDF چاپ چاپ