واحد سازمانی
غلامرضا جلیز
نام کارمند :غلامرضا نام خانوادگی:جلیز
سمت سازمانی :معاون شهر سازی و معماری شماره تماس :