واحد سازمانی
ابراهیم ابراهیمی
نام کارمند :ابراهیم نام خانوادگی:ابراهیمی
سمت سازمانی :رئیس اداره املاک و مستغلات شماره تماس :